liushuchun

liushuchun

威望 : 4 积分 : 2030 赞同 : 6 感谢 : 1

更多 »回复

1

AI的包含的太过宽泛 机器学习的框架: 摘自awesome-go. *Libraries for Machine Learning.* * [bayesian](https://github.com/jbrukh/bayesian) - Naive Baye...

0

分块上传啊。

0

是的踩过的坑,给尚未踩过的同学提个醒。

更多 »发问

6

492 次浏览  • 7 个关注   • 2016-12-21

更多 »动态

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 4 积分: 2030 赞同: 6 感谢: 1

最后活跃:
16 小时前
更多 » 关注 3

stevewang xieyanke mikerr

更多 » 1 人关注

七小牛来招聘

主页访问量 : 173 次访问