philc

philc

https://github.com/philchia

后端工程师

威望 : 6 积分 : 2115 赞同 : 13 感谢 : 1

擅长话题

更多 »回复

0

对面也是go的话,可以直接用gob 或者protobuffer也可以

10

把B声明为指针 ```go type A struct { B *bool `json:"b"` } func main() { var a A str := `{"b":false}` json.Unmar...

0

```go func JoinStrings(strs ...string) string { ln := 0 for i := 0; i < len(strs); i++ { ln += len(strs[i]) } bts := mak...

0

new 只分配内存并赋0值,不会初始化 ```go a := new([]int) if *a == nil { log.Println("nil") } log.Println(len(*a), cap(*a)) b := &...

1

```go package main import ( "encoding/json" "log" "reflect" ) func main() { log.Println(do()) ...

更多 »发问

没有内容

更多 »动态

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 6 积分: 2115 赞同: 13 感谢: 1

最后活跃:
2 小时前
擅长话题:
有问必答 10   1
更多 » 关注 0
更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 194 次访问